CURSUS

Bedrijfswaarde; van theorie naar praktijk bij transacties en geschillen

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Als accountant loopt u in de praktijk tegen waarderingsvraagstukken aan. Uw mening kan worden gevraagd over de waarde van een onderneming. Die waarde speelt een rol bij overnames, inbreng en uitkoop, maar ook bij conflicten tussen partijen. In deze interactieve cursus wordt ingegaan op de bedrijfswaardering en de gangbare waarderingsmethodes. Maar bovenal wordt besproken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt. Er is veel gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De volgende zaken komen aan bod:                               

  • economische waarde, een theoretisch fundament
  • de transactiepraktijk, waarderen en vrijwillige transacties
  • de geschilpraktijk, waarderen in conflictsituaties
Datum, tijd en locatie

Programma

09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde  

 

Fiscount | Incompany

lees verder

 

Doelgroep:

Eigenaren en medewerkers van accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren. 

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl