CURSUS

Wetswijzigingen, rechtspraak en het regeerakkoord binnen de inkomstenbelasting

Prijs: €310 / Fiscount kantoren 25% korting.

Naast de wetswijzingen van het oude kabinet zullen de plannen van het nieuwe kabinet aan de orde komen zoals de verdere beperking van de aftrek van de hypotheekrente, de invoering van een tweeschijvenstelsel, de afbouw van de regeling geen of beperkte eigen woningschuld, de aanpassing van het eigen woningforfait en de wijziging van het tarief in box 2. Verder zal worden stil gestaan bij de aangekondigde vervanging van de Wet DBA naar een nieuwe wet met meer zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.  

Aan de hand van een praktijk casus wordt ingegaan op de aftrek van hypotheekrente bij een echtscheiding.

De bijtellingen privégebruik voor nieuwe auto’s en het overgangsrecht voor auto’s op kenteken vóór 2017 zullen op een overzichtelijke wijze worden behandeld.

Ook de fiscale rechtspraak heeft nieuwe inzichten opgeleverd zoals op het gebied van de man-vrouwfirma en de zelfstandigen in de zorg.

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur ontvangst

15.30 uur aanvang bijeenkomst

17.30 uur diner

18.00 uur vervolg bijeenkomst

20.00 uur einde


 

Fiscount | Incompany

lees verder

Doelgroep

Iedereen die adviseert in de inkomstenbelastingpraktijk.

BC: 4
NBA: 4
RB Fiscaal : 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl