CURSUS

Ontslagrecht onder de WWZ in vogelvlucht

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Het ontslagrecht wordt nu eens niet behandeld aan de hand van een saaie opsomming van regeltjes maar met behulp van aansprekende praktijkvoorbeelden afgewisseld met filmpjes. Overigens is ook het procesrecht ingrijpend veranderd. Dit vereist ook een andere tactiek van ondernemers. Deel 1 van de training gaat in op onderwerpen uit de WWZ. Deel 2 laat via een denkbeeldige situatie zien hoe een werkgever een goed ontslagdossier opbouwt van een niet functionerende werknemer. Dit nu het ontslagrecht zware eisen stelt aan de werkgever: zijn er functioneringsgesprekken geweest, is er een verbeterplan etc. etc.

  • Kan een ontbindende voorwaarde worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst?
  • De ketenregeling ofwel het gemaximeerd aantal contracten voor bepaalde tijd. Kan een werkgever hier nog aan ontsnappen?
  • Wijziging van de looptijd/functie/arbeidsvoorwaarden van een arbeidsovereenkomst en wat is daarvan de invloed op het gemaximeerd aantal contracten?
  • Moet ik nu wel of niet in een arbeidsovereenkomst opnemen dat deze eindigt bij het bereiken van een AOW-leeftijd. Hoe zit het met bestaande arbeidsovereenkomsten?
  • Een beëindigingsovereenkomst als alternatief voor procederen bij de rechtbank en welke extra eisen stelt de WWZ?
  • Kleven er ook risico’s aan een ontslag op staande voet?
  • Moet een werkgever altijd een transitievergoeding betalen?
  • De werkgever met een slecht ontslagdossier betaalt ook nog een billijke vergoeding. Wat is dit en hoe hoog kan die vergoeding oplopen?
  • Welke eisen kunnen worden gesteld aan een goed ontslagdossier?

Na deze training bent u in staat om te adviseren over flexibel contracteren, de manieren om een dienstverband te beëindigen en over de opbouw van een ontslagdossier.

Datum, tijd en locatie

Programma

16 november 2017

09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde

 

Programma 

30 november 2017

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Iedereen die in meer of mindere mate te maken krijgt met arbeidsrechtelijke vraagstukken. Uw kennis is na deze training weer volledig up to date.

BC: 3
NBA: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl