CURSUS

Zorg voor juiste indeling in sector, bpf en cao en voorkom veel narigheid achteraf!

Prijs: €425 / Fiscount kantoren 25%

Pensioenfondsen zijn actief in het opsporen van werkgevers die bij hun fonds thuishoren, met forse naheffingen van premies als gevolg. Er wordt ook streng gecontroleerd op de naleving van cao’s. Berucht zijn de controles namens de SNCU op naleving van de uitzend-cao. Er bestaat ook het misverstand dat als de Belastingdienst een werkgever voor de premieheffing indeelt in een bepaalde sector, dat dan ook de cao en het bedrijfstakpensioenfonds van die sector van toepassing zijn. Deze cursus laat zien dat de verschillende indelingen kunnen leiden tot opmerkelijke verschillen.
 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wanneer is een cao eigenlijk van toepassing? Mag een cao ook vrijwillig worden toegepast?
  • Wat voor soorten cao zijn er? Wat zijn bedrijfstakeigenregelingen?
  • Hoe werken de bedrijfstakpensioenfondsen en wat is de relatie met de uitvoerder van de pensioenregeling?
  • Premievaststelling en premiebetaling. En is er een relatie tussen premiebetaling en de rechten van de werknemers? Hoe vorderen pensioenfondsen de premies in?
  • Kan er vrijstelling van verplichte deelneming worden verkregen?
  • Bedrijfsovername en een algemeen verbindend verklaarde cao, bedrijfsovername en een verplichtgesteld pensioenfonds, risico’s voor de overnemende werkgever, rechten van de overgenomen werknemers!
  • Hoe deelt de Belastingdienst werkgevers in een bepaalde sector in? Kan een werkgever daar invloed op uitoefenen? Zijn er vrijstellingen? Wat zijn de financiële gevolgen?
  • Hoe gaat de sectorindeling van uitzendbedrijven in zijn werk? Betekent indeling bij de sector uitzendbedrijven ook toepassing van de uitzend-cao? Wat zijn de gevolgen als de uitzend-cao niet (juist) wordt toegepast?
  • Recente rechtspraak over de werkingssfeer van cao’s en bedrijfstakpensioenfondsen en de sectorindeling

 

In deze cursus van 5 uur krijg je een praktische uiteenzetting van ingewikkelde materie, toegelicht met veel voorbeelden uit de praktijk. Na afloop van de cursus ben je in staat om de momenten te herkennen, waarop nader onderzoek naar cao, pensioenfonds en/of sectorindeling voor uw cliënt is gewenst. Je kunt op dit gebied gericht adviseren en mogelijke claims voorkomen.

Datum, tijd en locatie

19 juni 2018 - 15:00
Zwolle

02 juli 2018 - 15:00
Amsterdam

Programma

14.30 uur ontvangst

15.00 uur aanvang bijeenkomst

17.30 uur pauze

18.30 uur vervolg bijeenkomst

21.00 uur einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder

Doelgroep

Adviseurs en salarisadviseurs

NBA: 5
NOAB: 5
RB Algemeen: 5
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl