CURSUS

Handvatten overige controle-opdrachten

Prijs: €310 / Fiscount kantoren 25% korting

Overige controle-opdrachten bestaan er in alle soorten en maten. Er zijn veel instanties die het handig vinden om ergens een verklaring van een accountant bij te ontvangen. Denk aan verklaringen rond naleving btw-verplichtingen en omzet-, subsidie-, en Wmo-verklaringen. Soms verstrekt de instantie die de verklaring (of assurancerapport) nodig heeft een controleprotocol, maar het kan ook zijn dat je de controle helemaal zelf moet opzetten. Hoe start je nu zo’n controle op en hoe verkrijg je genoeg informatie om deze verklaring te kunnen afgeven? Dat is de insteek van deze cursus. 

Voor controles van jaarrekeningen zijn er veel concrete voorschriften, maar de regels voor de uitvoering van overige controles is veel globaler. Tijdens deze bijeenkomst kijken we ook naar de aanpak van beoordelingsopdrachten; een beoordelingsopdracht is formeel geen ‘overige controle-opdracht’, maar heeft daar wel diverse raakvlakken mee.

Aan de orde komen onder andere:

  • Formele vereisten rond een overige controle-opdracht;
  • Werkzaamheden en vastleggingen, waaronder specifiek maken aangeleverde controleprotocollen en bepaling omvang steekproeven;
  • Bijzonderheden subsidieverklaringen;
  • Bijzonderheden beoordelingsopdrachten.

 

Tijdens de bijeenkomst hanteren we diverse voorbeeld werkprogramma’s en komen allerlei verschillende praktijkvoorbeelden aan bod. Er is ook genoeg ruimte voor vragen van deelnemers over specifieke casussen.

Na deze cursus bent u in staat om een controleprotocol op de juiste wijze te interpreteren en om voor overige controle-opdrachten een gestructureerde aanpak op te zetten en de werkzaamheden uit te voeren en vast te leggen conform de relevante voorschriften. Ook de belangrijkste bijzonderheden van een beoordelingsopdracht heeft u nu weer scherp.

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor accountants of voor medewerkers die binnen de accountantspraktijk samen met de verantwoordelijke accountant de opzet/ aanpak van de overige controles en beoordelingsopdrachten moeten vormgeven. 

BC: 3
NBA: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl