CURSUS

Inzicht in, en verwerven van subsidies

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

In vrijwel elke branche kan wel een beroep worden gedaan op subsidiebronnen. Nu het verkrijgen van (bancaire) financieringen minder eenvoudig is dan voorheen, kan subsidie dienen als alternatieve financieringsbron. Maar wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor subsidie? Wat zijn de spelregels? 

Door gebrek aan tijd, kennis en kunde is het vaak lastig om met behulp van ondoorzichtige subsidie-instrumenten daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Wilt u beter zicht krijgen op subsidiebronnen, zodat uw cliënten geen subsidies mislopen? Dan is deze training echt iets voor u? 

  • Ideefase;
  • Detecteren van één of meer subsidies;
  • Aanvraagprocedures en (soorten) spelregels;  
  • Uitvoering en tussenrapportages;
  • Afronding, rapporteren en nazorg.


Na deze training bent u in staat om:

  • subsidiesignalen beter te herkennen en te benutten;
  • uw cliënten te begeleiden en/of te ondersteunen bij de aanvraag en coördinatie van subsidies;
  • de kansen en risico’s van verschillende fasen in subsidietrajecten te onderkennen en te benutten. 
Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur einde

 

Fiscount | Incompany

lees meer

Doelgroep

Accountants en adviseurs

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl