CURSUS

Afwikkeling eigen beheer pensioen DGA

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Sinds 1 april 2017 is het voor een DGA niet meer mogelijk om pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. De praktijk is aan de slag gegaan met het adviseren van de DGA en diens partner. Een lastige klus gelet op de summiere wetgeving. Ook het forse aantal vragen en antwoorden dat door de Belastingdienst is gepubliceerd, biedt niet altijd de gewenste duidelijkheid. Tijdens deze training gaan we in op de keuzes die de DGA heeft voor de bestaande pensioenaanspraken en de criteria om die keuze te bepalen. Ook de rol van de partner en de huwelijkse voorwaarden komen o.a. aan de orde.

 

De DGA die zijn pensioen door de eigen bv laat uitvoeren, heeft voor de bestaande aanspraken de keuze gekregen om af te kopen, om te zetten in een ODV of de regeling als premievrije pensioenregeling voort te zetten. Van een aantal thema’s is nog steeds onduidelijk hoe die moeten worden uitgewerkt. Wat is bijvoorbeeld de rol van de partner van de DGA en wat is precies de uitwerking van de verschillende keuzes?

  • Wat zijn de ins en outs van de afkoopregeling en de ODV?
  • Welke criteria zijn van belang bij het bepalen van de keuze tussen afkopen, ODV of premievrije pensioenregeling?
  • Welke positie neemt de partner van de DGA in? Moeten er huwelijkse voorwaarden worden gemaakt of aangepast?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de netto-afkoopsom te benutten en wat is de relatie met de uitkeringstoets?

Na deze training bent u in staat om goed voorbereid het gesprek met de DGA en diens partner aan te gaan en te beoordelen wat de gevolgen en voorwaarden zijn voor het financiële toekomstperspectief van de DGA.

Datum, tijd en locatie

Programma

21 november 2017

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

Programma

14 november 2017

16.45 uur  aanvang bijeenkomst

18.15 uur  pauze

18.30 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met de planning van het (toekomstige) inkomen van de DGA.

BC: 3
NBA: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl