CURSUS

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de DGA

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Blijven ze bestaan?

Op een ‘ombuigingslijst’ in 2016 worden de afschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in SW en de doorschuifregeling genoemd als maatregelen om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. De kans is niet uit te sluiten dat het nieuwe kabinet deze handschoen oppakt. In de vakpers is hier al vaker op gezinspeeld. Het is ook mogelijk dat er slechts een versobering wordt doorgevoerd. Wil je klant nog gebruikmaken van de huidige (ruime) bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, dan is het belangrijk nu al de eerste stappen te zetten. Deze cursus voorziet je van de kennis die daarvoor nodig is.

In de huidige opzet van de regelingen is een besparing tot wel 40% van de waarde van de onderneming mogelijk.

In deze cursus komen in ieder geval aan de orde:

  • de doorschuifregeling in de aanmerkelijkbelangregeling;
  • de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting;
  • de bijzondere positie van beleggingsvermogen (denk aan onroerende zaken) en cumulatief preferente aandelen in de BV bij beide regelingen;
  • de uitstelfaciliteiten in de Invorderingswet;
  • casusposities.
Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

 

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedere adviseur en accountant die DGA’s adviseert.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl