CURSUS

Rechten en plichten binnen de samenwerking met de fiscus

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Samenwerken met de fiscus, verplicht of niet, we hebben er dagelijks mee te maken. Het digitale berichtenverkeer wordt hierbij steeds belangrijker. Het mondeling contact wordt steeds minder. Toch is het waardevol om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld bij een verschil van inzicht, bij een voornemen van de Belastingdienst om van de aangifte af te wijken of tijdens een bezwaarprocedure. De wederzijdse standpunten komen dan meestal beter in beeld dan via het digitale verkeer. Tijdens deze cursus leert u de rechten en plichten die gelden binnen de samenwerking met de fiscus. 

Tijdens deze cursus wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.

 • Welke informatie mag de Belastingdienst vragen?
 • Welke gegevens hoef ik niet te verstrekken?
 • Geldt er een maximale termijn voor het afdoen van een bezwaarschrift?
 • Kan ik de Belastingdienst in gebreke stellen?        
 • Wat is eigenlijk de betekenis van een pleitbaar standpunt?
 • Wat zijn de gevolgen als de inspecteur een informatiebeschikking afgeeft?
 • Heeft de fiscus een onbeperkte navorderingsbevoegdheid?
 • Hoe werkt de verdeling van de bewijslast bij correcties op de aangifte?
 • In welke gevallen is er sprake van opgewekt vertrouwen?
 • Aan welke voorwaarden moet een bezwaarschrift voldoen?
 • In welke gevallen maak ik kans op een (verdere) matiging van een fiscale boete? 

Na deze cursus kent u de dagelijkse rechten en plichten met de fiscus en kunt u deze toepassen.

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Eenieder die binnen zijn of haar functie moet samenwerken met de fiscus.

BC: 3
NBA: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl