CURSUS

Hoe stel ik een arbeidsovereenkomst op?

Prijs: €315 / Fiscountkantoren 25% korting

Vaak wordt een model gebruikt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Rechters hechten echter veel waarde aan de inhoud van een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te beseffen wat deze (standaard)bepalingen nu eigenlijk precies inhouden. Ook zijn er vaak al keuzes in een model gemaakt, terwijl er ook nog vele andere mogelijkheden zijn. En hoe wordt een model ingevuld als er een cao van toepassing is? Moet u altijd een model gebruiken die in een cao is opgenomen? Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op al deze vragen.

Aan de hand van twee modellen (contract voor bepaalde/ onbepaalde tijd en een oproepovereenkomst) wordt artikelsgewijs toegelicht, waarom bepaalde bepalingen zijn opgenomen, welke keuzes er kunnen worden gemaakt en hoe een cao kan worden verwerkt. Een praktische benadering met inbreng van de cursisten.

Na deze cursus kunt u een bewustere keuze maken bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst en bent u beter in staat om de overeenkomst aan te passen aan uw wensen of aan de wensen van uw cliënt.

Datum, tijd en locatie

Programma

20 september 2017

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Programma

15 november 2017

09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde  

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Iedereen die zich bezighoudt met het opstellen van arbeidsovereenkomsten of die daarin adviseert. 

BC: 3
NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl