CURSUS

DBA: Wat staat u te wachten in 2018?

Prijs: €315 / Fiscountkantoren 25% korting

De VAR is per 1 mei 2016 definitief afgeschaft. De handhaving door de Belastingdienst is, behalve bij kwaadwillenden, tot in ieder geval 1 juli 2018 opgeschort. In die tijd wordt onderzoek gedaan naar een andere invulling van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’. Er zijn al wel diverse alternatieven aangedragen. In deze cursus wordt uitgebreid op deze materie ingegaan en krijgt u handvatten hoe hier mee om te gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van de verschillende soorten (model)overeenkomsten en de eventuele alternatieven zoals het werken vanuit een B.V..

  • Zijn de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ gewijzigd?
  • Wat wordt verstaan onder ‘kwaadwillenden’?
  • Welke risico’s lopen opdrachtgever en zzp’er?
  • Hoe kan ik die voorkomen of beperken?
  • Hoe beoordeel ik een arbeidsrelatie?
  • Wat zijn de punten waar de Belastingdienst op let?
  • Hoe stel ik de juiste overeenkomst op? Tips aan de hand van modelovereenkomsten;
  • Veel praktijkervaringen tot nu toe;
  • Actuele rechtspraak.

Na afloop van de training bent u in staat om de risico’s te onderkennen en heeft u handvatten om een arbeidsrelatie te beoordelen en de juiste overeenkomst op te stellen. Hierdoor kunt u de risico’s voor uw cliënt uitsluiten dan wel beperken.

Datum, tijd en locatie

 

Programma

15 november 2017

16.45 uur  aanvang bijeenkomst

18.15 uur  pauze

18.30 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Trainers

Doelgroep

adviseurs en loonadviseurs.

BC: 3
NBA: 3
NIRPA: 30
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl