CURSUS

Splitsing administratieve proces en samenstelling jaarrekening

Prijs: €315 / Fiscountkantoren 25% korting

Steeds meer accountantskantoren overwegen om het administratieve proces, inclusief het ‘uitwerken van de kolommenbalans’, volledig te scheiden van de eigenlijke samenstelling van de jaarrekening. Wellicht omdat in de collegiale toetsing het administratieve proces niet wordt getoetst. De tendens om steeds meer te gaan werken met kwartaal- of maandcijfers speelt hier echter ook mee. Maar wat zijn de voor- en nadelen van die gesplitste werkwijze? En wat zijn de gevolgen voor de werkzaamheden en de vastlegging daarvan (dossiervorming)? De antwoorden krijgt u tijdens deze training.

Als wordt gewerkt met kwartaal- en maandcijfers, wordt er gedurende het jaar al veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de administratie en (dus) de kolommenbalans. Het is dan logisch om de samenstellingswerkzaamheden te starten met het uitgangspunt dat de kolommenbalans (vrijwel) definitief is. Wat resteert is dan het kijken naar de significante attentiepunten en uiteraard de rapportage zelf.

 

In de cursus komen de volgende aspecten van een gesplitste werkwijze aan de orde:

  • Hoe verhoudt de ‘gesplitste’ werkwijze zich ten opzichte van de NBA-handreiking 1136 (betreffende samenstellingsopdrachten) en hoe gaan toetsers hier mee om?
  • Welke werkzaamheden horen precies bij de verschillende fasen?
  • De zogenaamde ‘significante aangelegenheden’ spelen bij een gesplitste werkwijze en cruciale rol. Hoe bepaal je wat significante punten zijn en hoe ga je hier verder mee om?
  • Wat zijn de precieze dossiervormingsvereisten bij de gesplitste werkwijze?

Na deze training heeft u scherp wat de voordelen en eventuele nadelen van de splitsing tussen het administratieve proces en de feitelijke samenstelling van de jaarrekening zijn en wat de consequenties hiervan zijn voor de werkzaamheden en de vastlegging daarvan (dossiervorming). Uiteraard in overeenstemming met de accountantsberoepsvoorschriften.

Datum, tijd en locatie

Programma

4 oktober 2017

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

Programma

15 november 2017

09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde  

 
 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Vennoten en medewerkers accountantskantoren (samenstelpraktijk).

BC: 3
NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl