CURSUS

BUA en priv├ęgebruik en mogelijk aftrek van voorbelasting

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Bij de (laatste) btw-aangiften, het opmaken van de jaarstukken en bij de suppletieaangifte komt altijd aan de orde of de btw-aftrek juist is geweest en welke correcties er moeten worden toegepast voor het privégebruik van bijvoorbeeld goederen of de auto. Ook moet een sluitende BUA-berekening worden gemaakt bij aftrek van btw vanwege gratis of tegen een te lage vergoeding verstrekte voorzieningen aan het personeel. Veel vragen betreffen de aftrek van voorbelasting en het privégebruik van de auto. Deze en andere vragen, maar ook praktijkvoorbeelden komen in deze cursus uitgebreid aan de orde. 

  • Welke correcties moeten worden gemaakt voor de in aftrek gebrachte voorbelasting?
  • Wanneer vindt er een pro-rata-berekening plaats?
  • Kan de btw op kassabonnen ook in aftrek worden gebracht?
  • Welke correcties vinden er plaats voor het privégebruik van goederen en de auto?
  • Welke gevolgen zijn er voor het privégebruik van de auto vanwege de arresten van de Hoge Raad en de sinds 2011 lopende bezwaarprocedures?
  • Hoe staat het met de aftrek van btw bij zonnepanelen en de correcties daarbij?
  • Hoe stel ik een sluitende berekening samen voor de personeelsvoorzieningen?  

Na deze training bent u in staat om te kunnen beoordelen welke correcties er noodzakelijk zijn met betrekking tot de aftrek van voorbelasting, het privégebruik en de personeelsvoorzieningen.  

Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

Trainers
n.v.t.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor eenieder die verantwoordelijk is voor en de supervisie heeft bij het indienen van de btw-aangiften en de samenstelling van de suppletieaangifte.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl