CURSUS

Update Wwft en Wbp

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Het toezicht op de naleving van zowel de Wet ter Bescherming van persoonsgegevens (Wbp) als de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door accountants- administratie en belastingadvieskantoren wordt steeds strenger. In deze combi-cursus komen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten rond beide wetten aan de orde. 

Wat betreft de Wbp wordt onder andere het volgende besproken:
 

 • Verschil verantwoordelijke, bewerker en betrokkene
 • Hoe geef je je privacy beleid binnen de organisatie vorm, en welke concrete maatregelen (inclusief ICT-aspecten) neem je omdat beleid ook waar te maken?
 • Wat moet u schriftelijk met uw leveranciers (bijvoorbeeld Cloud software, en uw systeembeheerder) overeenkomen?
 • Wanneer moet u wat melden en hoe gaat dat in zijn werk?

Na deze bijeenkomst sessie bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de nieuwe regelgeving rond de bescherming van persoonsgegeven; heeft u afdoende kennis en handvatten om te bekijken of uw eigen organisatie nog maatregelen moet nemen en zo ja welke.


Bij het onderdeel Wwft wordt behandeld:

 

 • voor wie en wanneer is de Wwft van toepassing
 • hoofdlijnen van de inhoud van de wet
 • risico georiënteerd cliëntenonderzoek (en de vatslegging daarvan) en de verschillen tussen verlicht, standaard en verzwaard onderzoek, en het formuleren van een risicobeleid hiervoor
 • omgaan met (vermoedens) witwaspraktijken en financiering terrorisme
 • objectieve en subjectieve indicatoren
 • fiscale fraude
 • meldingsplicht; wanneer en hoe

 

Na afloop weten medewerkers waar ze tijdens de werkzaamheden in het kader van de Wwft op moeten letten, en weten de bestuurders van kantoren hoe ze de interne organisatie kunnen inrichten conform de Wwft-voorschriften, en ook hoe ze moeten handelen indien een melding nodig lijkt.

Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor alle medewerkers van accountants- administratie- en belastingadvieskantoren.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl