CURSUS

Afwikkelen van nalatenschappen met een onderneming of BV

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Als iemand overlijdt, ontstaat vaak een onverdeelde boedel. Bij de afwikkeling daarvan, moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Was er een huwelijksgemeenschap, dan moet worden bepaald hoe deze wordt verdeeld. Is er een testament met keuze-, afvul- en/of andere legaten, al dan niet tegen inbreng van de waarde? Welke legaten moeten er dan wel en welke niet worden uitgevoerd en tegen welke waarde? Na de keuzes volgt de boedelverdeling die exact volgens advies moet verlopen. Dit is met name van belang als tot de onverdeelde boedel een onderneming of een BV behoort. In deze training doorlopen we via uitgewerkte praktijkvoorbeelden het proces van de boedelafwikkeling met een onderneming en BV.

Als iemand overlijdt, ontstaat vaak een onverdeelde boedel. Dat is alleen niet het geval als sprake is van een wettelijke verdeling of als er maar een erfgenaam is. Een onverdeelde boedel dient te worden afgewikkeld. Daarbij moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Was er een huwelijksgemeenschap, dan moet worden bepaald hoe deze wordt verdeeld. Is er een testament met keuze-, afvul- en/of andere legaten, al dan niet tegen inbreng van de waarde, dan moet worden bepaald welke legaten wel en welke niet moeten worden uitgevoerd en tegen welke waarde.

 

Als vervolgens alle te maken keuzes rondom de boedelafwikkeling helder zijn, moet de boedelverdeling worden uitgevoerd. Daarbij moet erop worden toegezien dat de uitvoering exact zo verloopt, zoals ook is geadviseerd. Bovenstaande is met name van belang als tot de onverdeelde boedel een onderneming of een vennootschap behoort.

 

In deze training wordt aan de hand van uitgewerkte praktijkvoorbeelden het proces doorlopen van de boedelafwikkeling met een onderneming en BV. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:

 

  • Hoe verloopt het proces van openvallen van de nalatenschap tot aan de daadwerkelijke verdeling?
  • Wat zijn de effecten van de wijze van verdeling van de huwelijksgemeenschap en nalatenschap op de heffing van inkomsten- en erfbelasting?
  • Wat zijn de effecten hierop van het al dan niet accepteren van bepaalde legaten?
  • Welke termijnen spelen bij de verdeling een rol voor de inkomsten- en erfbelasting?

 

Na deze training bent u in staat om:

  • een rol te spelen in het proces van de boedelafwikkeling, waarbij een onderneming of BV is betrokken;
  • gesprekspartner te zijn van notaris en erfgenamen bij de na het overlijden van de ondernemer of DGA te maken keuzes.
Datum, tijd en locatie

Programma

16.45 uur  aanvang bijeenkomst

18.15 uur  pauze

18.30 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount | incompany

lees verder

Trainers

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die optreedt als relatiebeheerder voor cliënten in het MKB.  

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl