CURSUS

Highlight Externe verslaggeving 2017

/ Fiscount kantoren 25% korting

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste aspecten rond de jaarverslaggeving conform BW 2, titel 9 (voor de kleine en microrechtspersoon) behandeld met aandacht voor de verschillen tussen commerciële en fiscale grondslagen. Uiteraard komen de wijzigingen van de wetgeving aan bod voor externe verslaggeving van boekjaren die beginnen op 1 januari 2016, inclusief de bijzonderheden rond de jaarrekening van microrechtspersonen.sacties vervangen.

 • algemeen overzicht onderdelen jaarrekening;
 • grondslagen en toelichtingen, stelselwijzigingen;
 • niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten;
 • overige gegevens;
 • datering en ondertekening jaarrekening;
 • attentiepunten per jaarrekeningpost;
 • overige effecten vernieuwde regelgeving BW 2, titel 9;
 • jaarrekening microrechtspersonen;
 • verandering in de te deponeren stukken;
 • verschillen t.o.v. jaarrekeningen van niet-rechtspersonen, IB-plus aangiften en tussentijdse cijfers;
 • belangrijkste verschillen met fiscale grondslagen;
 • verwerking (waardering en presentatie) effecten stelselwijziging.

 

Na deze cursus heeft u de bijzonderheden rond jaarrekeningen conform (vooral) BW 2, titel 9 weer scherp en bent u op de hoogte van de recente wijzigingen.

Datum, tijd en locatie

Programma

16.45 uur  aanvang bijeenkomst

18.15 uur  pauze

18.30 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount | incompany

lees verder

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beginnende en ervaren assistenten in de samenstellingspraktijk.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl