CURSUS

(Dreigend) ziekteverzuim en ERD

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Werkgevers worden steeds meer verplicht zich in te spannen om zieke werknemers die dreigen ziek uit dienst te gaan, te re-integreren en om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Minister Asscher kondigde onlangs aan dat hij cao-partijen gaat dwingen de instroom in de WIA aan te pakken. Dit betekent dat het eigenrisicodragerschap (ERD) steeds belangrijker wordt! Zeker nu werkgevers per 2017 ook eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA-vast en -flex. Wat zijn echter de voor- en nadelen? En hoe zit het met ERD voor de Ziektewet? Deze veranderende wet- en regelgeving maakt het belang van een goede verzuim- en schadelastbeheersing alleen maar groter.

 

Een ervaren advocaat informeert u over de kansen en gevaren als het aankomt op ziekteverzuim. De ervaring leert dat veel kosten kunnen worden vermeden door het maken van de juiste keuzes. U wordt bijgepraat over de regels en de mogelijkheden om verzuimkosten te verlagen. Na deze cursus bent u in staat om regie te voeren en te adviseren over ziekte- en arbeidsongeschiktheidsbeleid.

Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerk(st)ers van werkgevers en voor (salaris)adviseurs die werkgevers met personeel adviseren bij arbeidsongeschiktheid van werknemers.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl