CURSUS

Geldlening en fiscus

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

De Belastingdienst heeft een bijzonder warme belangstelling voor geldleningen en zeker als deze zijn overeengekomen tussen gelieerde partijen (DGA en zijn BV; ouders en kinderen; tussen BV’s onderling).

En welke ondernemer heeft voor de financiering nou geen geldleningen nodig? In deze cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de fiscale eisen van een leningsovereenkomst, zoals de hoogte van de rente, de gestelde zekerheden en de aflossingsverplichting, maar ook aan de (on)zakelijkheid van een lening tussen gelieerde partijen. En verder hoe zit het met borgstellingen en is er sprake van een uitdeling? 

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Welke fiscale eisen worden er gesteld aan leningsovereenkomst (rente, zekerheden, aflossingsverplichting)?
  • Kunnen rekening-courant schulden van de DGA nou zonder belastingheffing ‘weggestreept’ worden?
  • Wanneer is een lening onzakelijk en wat zijn de fiscale gevolgen als deze onzakelijkheid er is?
  • Zijn borgstellingen altijd als onzakelijk aan te merken?
  • Waar moet op gelet worden bij geld lenen van de eigen BV?
  • Is zo’n lening gewoon een uitdeling?
  • Op welke wijze kunnen ouders hun kinderen helpen met een lening?

 

De onderwerpen worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de jurisprudentie.

Na deze cursus bent u onder andere in staat uw cliënt duidelijk te maken dat niet alle afboekingen van leningen fiscaal aftrekbaar zijn. En dat voor aftrek van rente voldaan moet zijn aan diverse eisen.

Datum, tijd en locatie

Programma

09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde  

 

Fiscount | Incompany

lees verder

 

DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met advisering in geldleningen tussen gelieerde partijen.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl