CURSUS

AVG en Wwft: je moet er echt iets mee!

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

Je hebt vast al ergens gelezen dat de privacyregels strenger worden. Maar wat betekent dit voor jouw organisatie? Wat moet je (nog) doen om te zorgen dat jouw organisatie voldoet aan de regels van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt? Daarnaast is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die steeds strenger wordt. In deze combi-cursus staan we stil bij welke maatregelen je wanneer en hoe moet  nemen om te voldoen aan de regels van de AVG en de Wwft.  


Over de AVG komt onder meer aan de orde:

  • Verschil verantwoordelijke, bewerker en betrokkene;
  • Hoe geef je jouw privacy-beleid binnen de organisatie vorm en welke concrete maatregelen (inclusief ICT-aspecten) neem je om dat beleid ook waar te maken?
  • Wat moet je schriftelijk met jouw leveranciers (bijvoorbeeld Cloud software en de systeembeheerder) overeenkomen?
  • Wanneer moet je wat melden en hoe gaat dat in zijn werk?

 

Bij het onderdeel Wwft behandelen we:

  • Voor wie en wanneer is de Wwft van toepassing;
  • Het risico-georiënteerd cliëntenonderzoek (en de vastlegging daarvan), de verschillen tussen verlicht, standaard en verzwaard onderzoek en het formuleren van een risicobeleid hiervoor;
  • Het omgaan met (vermoedens van) witwaspraktijken en financiering terrorisme;
  • De objectieve en subjectieve indicatoren;
  • Fiscale fraude;
  • Meldingsplicht; wanneer en hoe.

 

Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de vernieuwde regelgeving rond de bescherming van persoonsgegeven (de AVG) en de Wwft. Je krijgt ook een aantal handvatten mee om te bekijken of jouw organisatie nog maatregelen moet nemen en zo ja, welke. Jouw medewerkers weten hoe ze met privacyaspecten moeten omgaan en waar ze tijdens de werkzaamheden in het kader van de Wwft op moeten letten.

 

Let op: voor diepgaander technische en organisatorische details is voor bestuurders van kantoren de cursus ‘Implementatie van de AVG bij accountantskantoren’ ook interessant.

Datum, tijd en locatie

06 juni 2018 - 15:00
Dordrecht

13 juni 2018 - 15:00
Zwolle

 

Programma

14.30 uur  ontvangst

15.00 uur  aanvang bijeenkomst

17.00 uur  pauze

18.00 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde


 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Alle medewerkers accountants- administratie- en belastingadvieskantoren.

NBA: 4
NOAB: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl