CURSUS

Arbowet: klaar voor 1 juli 2018?

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht, waardoor nieuwe eisen worden gesteld aan de inhoud van een contract met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen van werkgevers. Op 1 juli 2017 bestaande contracten moeten uiterlijk 1 juli 2018 zijn aangepast, anders volgen er boetes van de Inspectie SZW. Uit onderzoek blijkt dat nog 10.000 werkgevers geen contract hebben of geen juist contract hebben met een arbodienstverlener. In deze training zetten we onder meer uiteen aan welke eisen de arbocontracten uiterlijk per 1 juli 2018 moeten voldoen.

 

De volgende onderwerpen komen langs:

  • De nieuwe arbodienstverlening voor werkgevers;
  • De inhoud en aandachtspunten bij het sluiten van nieuwe contracten;
  • Praktijkvoorbeelden en een checklist van de branchevereniging voor arbodienstverleners.

 

Na afloop ken je de nieuwe arboverplichtingen en weet je wat de valkuilen en opties zijn. Na deze training ben je in staat om:

  • Te bemiddelen in het sluiten van contracten, zo nodig op maat, met arbodienstverleners;
  • Werkgevers te adviseren over de aanpassing van hun organisatie aan de nieuwe eisen;
  • Werkgevers te adviseren over de oplossing van arboproblemen.
Datum, tijd en locatie

Programma

14.30 uur   ontvangst

15.00 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Deze cursus is zowel op beleidsmatig niveau van belang voor kantooreigenaren als op uitvoerend niveau voor adviseurs en salarisadministrateurs.

 

NBA: 4
NOAB: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl