CURSUS

De zieke werknemer: heb jij het juiste medicijn?

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

Werkgevers hebben soms problemen met zieke werknemers. Jij wordt daar als adviseur of  salarisadministrateur regelmatig mee geconfronteerd. Maar wat mag een werkgever bijvoorbeeld wel of niet aan een zieke werknemer vragen en welke verzuimgegevens mag de werkgever of jij wel of niet vastleggen? Welke rol speelt de arbodienst of bedrijfsarts ten opzichte van de werkgever? Welk loon moet een werkgever aan een zieke werknemer doorbetalen en welk loon als de zieke werknemer deels nog werkt? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in deze verdiepingscursus.


Vele actuele vraagstukken worden beantwoord, zoals:

 • Hoe zit het met zieke oproepkrachten of bij min-max contracten?
 • Wat moet je aan re-integratie doen en hoe kan je loonsancties van het UWV voorkomen?
 • Kan je gebruikmaken van de nieuwe mogelijkheden bij re-integratie van zieke werknemers?
 • Wat zijn, naast loonbetaling bij ziekte, de financiële gevolgen van zieke (ex-)werknemers?
 • Moet de werkgever wel of geen verzuimverzekering bij een verzekeraar sluiten?
 • Wat is de invloed van werkgevers met of zonder een (actueel) verzuimreglement?
 • Hoe kan je een loonsanctie of verhaal van uitkeringen door het UWV aanvechten?
 • Zijn er (premie)voordelen of is er een no-risk polis mogelijk bij (herplaatsing van) zieke werknemers?
 • Hoe moet je handelen bij een arbeidsconflict met een zieke werknemer?
 • Kan je een zieke werknemer ontslaan en zo ja, wat zijn de gevolgen en de kosten?

 

Daarnaast komen onder meer aan de orde:

 • De basisregels voor werkgevers bij zieke werknemers;
 • De nieuwe beleidsregels bescherming persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Wat kosten zieke werknemers en wat zijn de verzekeringsoplossingen?
 • De actuele regels inzake re-integratie van zieke werknemers, loonsancties en verhaal;
 • Nieuwe ontwikkelingen bij re-integratie van (ex-)werknemers door eigenrisicodragers WGA;
 • Hoe kan een werkgever loonsancties en hogere premies voor zieke werknemers voorkomen?
 • Arbeidsconflicten en ontslag van zieke werknemers: de kansen en beperkingen;
 • Praktijkgevallen.

 

Na deze cursus heb je inzicht hoe te handelen bij zieke werknemers, welke stappen je in diverse situaties kunt nemen en wat de financiële gevolgen van zieke werknemers zijn. Daardoor kan je problemen en oplossingen meer begrijpelijk uitleggen, beter adviseren en weet je hoe te handelen.

Datum, tijd en locatie

14 mei 2018 - 15:00
Amsterdam

13 september 2018 - 15:00
Venray

Programma

14.30 uur   ontvangst

15.00 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerk(st)ers van werkgevers en voor (salaris)adviseurs die werkgevers met personeel adviseren bij arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

NBA: 4
NOAB: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl