CURSUS

Effectief samenstellen

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting.

Deze cursus gaat in op alle kwaliteitsmaatregelen rond het proces van de samenstelling van opdrachtaanvaarding tot afronding, met de nadruk op vastleggingen en verdere dossiervorming. Hierbij wordt uitgegaan van een werkwijze waarbij de gesignaleerde risico’s op materiële afwijkingen centraal staan. Natuurlijk wordt aandacht besteed aan de aspecten van de vernieuwde standaard 4410 en ook de inhoud van de recente NBA-handreiking 1136, betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Kader samenstelopdracht; verschil met assurance-opdrachten;
  • Effectief en efficiënt werken vanuit risico’s;
  • Het begrip materialiteit;
  • De samenstelopdracht als proces, met de fasen: opdrachtacceptatie en –continuatie, voorbereiding en planning, uitvoering en afronding;
  • Werken met standaard dossiers en hantering werkprogramma;
  • Verschillen tussen de rollen assistent, reviewer/ relatiebeheerder, accountant/tekenend vennoot en eventueel andere betrokken medewerkers;
  • Vastlegging dossier; verschil berekeningen, bevindingen, conclusies; de afwerking van de vraagposten;
  • Diverse bijzonderheden: datering, opdrachtbevestiging, cijferbeoordeling, dossierreview, bespreking cliënt en de bevestiging bij de jaarrekening;
  • Verschil tussen samenstelopdrachten conform 4410 (inclusief jaarrekeningen van micro-entiteiten) en werkzaamheden rond ‘IB-plus’ bijlagen, en tussentijdse cijfers;
  • Verschil tussen ‘zuivere samenstellingsopdrachten’ en samenstellingswerkzaamheden die worden gecombineerd met het uitwerken van de kolommenbalans.

Na het volgen van deze cursus kunt u de samenstellingswerkzaamheden op een praktische wijze uitvoeren en vastleggen conform de accountantsberoepsregelgeving. De inleider heeft bovendien veel ervaring met (collegiale) toetsingen, zodat assistenten aan het eind van de dag ook helder is welke eisen toetsers aan een dossier stellen!

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.30 uur   pauze

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Beginnende en ervaren assistenten in de samenstellingspraktijk (maar prima geschikt als opfriscursus voor tekenend vennoten/accountants). 

BC: 4
NBA: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl