CURSUS

Actualiteiten en de plannen van Rutte III

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

Het Belastingpakket 2018 is definitief. Te elfder uren zijn daarin enkele maatregelen uit het regeerakkoord opgenomen die direct voor veel commotie zorgden. Denk aan het tumult rond de aflosboete. Maar er komen meer maatregelen uit het regeerakkoord aan die voor veel discussie zorgen. Welke en of er anticipatiemogelijkheden zijn, komen in deze actualiteitencursus aan de orde. Ingrijpender dan het Belastingpakker 2018 zijn de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat per 1 januari 2018 is ingevoerd, bijvoorbeeld voor de eigenwoningregeling. Ook daaraan besteden we in deze cursus aandacht.  


We gaan in op de volgende actualiteiten:

  • het definitieve belastingpakket met ingang van 2018;
  • de opvallendste punten uit het regeerakkoord, zoals de aftrekbeperking van diverse uitgaven, de wijzigingen binnen de eigenwoningregeling, de vervanging van de Wet DBA, de invoering van het 2-schijvenstelsel en de wijzigingen van diverse heffingskortingen;  
  • eventuele anticipatiemogelijkheden op nog komende maatregelen uit het regeerakkoord;
  • de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018. 


Na deze cursus ben je volledig bijgepraat over het belastingpakket 2018, de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de actuele stand van zaken over de fiscale plannen van het kabinet Rutte III. Je kunt jouw cliënten hierover informeren en waar mogelijk attenderen op anticipatiemogelijkheden. 

Datum, tijd en locatie

19 maart 2018 - 15:00
Zwolle

20 maart 2018 - 15:00
Bunnik

Programma

14.30 uur  ontvangst

15.00 uur  aanvang bijeenkomst

17.00 uur  pauze

18.00 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

Doelgroep

Belastingadviseurs, (assistent) accountants en aangiftemedewerkers.

BC: 4
NBA: 4
NOAB: 4
RB Fiscaal : 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl