CURSUS

Minder ergernis bij de erfenis; bij de verdeling maak jij het verschil!

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25%

Als een nalatenschap openvalt, treedt vaak een situatie van onverdeeldheid in. Was de erflater gehuwd in (beperkte) gemeenschap van goederen, dan moet deze gemeenschap en vervolgens de nalatenschap worden verdeeld. Bij de wettelijke verdeling gaat dit allemaal van rechtswege. Maar is dit de beste uitkomst? Is er een onderneming of BV die naar een opvolger moet, dan is dat zeker niet zo. Jij kent jouw cliënt en jij bent dus dé persoon om jouw cliënt bij de verdeling van de nalatenschap te adviseren. In deze training krijg je inzicht in hoe je nalatenschappen kunt afwikkelen en welke keuzes je daarbij kunt maken. Je zult zien: jij maakt het verschil.


Aan de hand van een groot aantal praktijkcasussen gaan we nader in op o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat valt er te kiezen bij de afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap met wettelijke verdeling ?
  • Hoe kunnen we bij de verdeling ons voordeel doen met waarderingsficties uit de Successiewet?
  • Hoe kunnen we bij de verdeling handig gebruik maken van legaten?
  • Hoe werkt het renteventiel praktisch uit in een meer complex voorbeeld?                   

 

Het doel van deze training is om je inzicht te geven in de wijze waarop nalatenschappen - variërend van eenvoudig tot meer complex - kunnen worden afgewikkeld en wat de keuzemogelijkheden daarbij zijn. Je zult zien dat je echt het verschil maakt met een advies voor een uitgekiende verdeling.

 

Na deze training ben je onder meer in staat om:

  • Het effect van diverse testamentvormen op de verdeling van nalatenschappen aan te geven;
  • De verdeling bij eenvoudige nalatenschappen aan te geven;
  • Gesprekspartner te zijn bij de verdeling van meer complexe nalatenschappen.   
Datum, tijd en locatie

29 mei 2018 - 15:30
Hoevelaken

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Trainers

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor adviseurs met een eigen cliëntenportefeuille.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 1.5
RB Fiscaal : 1.5
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl