CURSUS

De onderneming of BV zonder kleerscheuren uit de echtscheiding

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25%

Raakt een cliënt in een echtscheiding verwikkeld, dan treden vaak persoonlijke aspecten op de voorgrond. Maar de echtscheiding kan ook gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming of bv en de eventuele werknemers van die onderneming of bv. Kortom het is in ieders belang dat de echtscheiding zo min mogelijk van invloed is op de voortzetting van de onderneming of bv. In deze training behandelen we de faciliteiten die er zijn ingeval van een echtscheiding en hoe je bij uitkoop van een partner de belastheffing kunt beperken of in de tijd spreiden of financieren.     


Aan de hand van veel praktijkcasussen beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

  • Welke instrumenten zijn voorhanden om een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap fiscaal geruisloos te kunnen toerekenen bij een echtscheiding?
  • Wat is de invloed van verrekenbedingen hierbij?
  • Welke vijf methoden bestaan er om een uitkoopsom voor een bv en/of tbs-pand al dan niet fiscaal geruisloos te kunnen uitbetalen?
  • Welke uitstelfaciliteiten biedt de Invorderingswet bij uitkoop wegens echtscheiding? 

 

Het doel van deze training is om je inzicht te verschaffen in de wijze waarop echtscheidingen van ondernemers en dga’s - variërend van eenvoudig tot meer complex - kunnen worden afgewikkeld en wat de keuzemogelijkheden en valkuilen daarbij zijn. Na deze training ben je onder meer in staat om

gesprekspartner te zijn bij de afwikkeling van meer complexe echtscheidingen.  

Datum, tijd en locatie

05 juni 2018 - 15:30
Hoevelaken

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Trainers

Doelgroep

Adviseurs met een eigen cliëntenportefeuille.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl