CURSUS

ODV in je testament: hoe sturen we de vererving?

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25% korting

In 2017 zijn de eerste pensioenrechten in eigen beheer omgezet in een oudedagsvoorziening (ODV). In 2019 zullen de laatste volgen. Veel van deze ODV’s zullen niet aansluitend worden afgekocht, maar blijven een voorziening in het levensonderhoud. Overlijdt de dga voordat de ODV is ingegaan of voordat de laatste termijn is uitbetaald, dan zal het recht op deze uitkeringen vererven. Maar aan wie? In deze training geven we aan wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de ODV vererft aan de juiste persoon. Ook staan we stil bij de fiscale gevolgen van de vererving van een ODV en aan de onduidelijkheden die er nog zijn.

 

Aan de hand van een aantal praktijkcasussen gaan we nader in op o.a. de volgende onderwerpen:

  • In welke gevallen komt de ODV automatisch terecht bij de juiste erfgenaam en in welke gevallen moet je aanvullende maatregelen nemen?
  • Aan welke kring van personen kun je een ODV laten vererven?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van de vererving van een ODV?
  • Op welke punten zijn er nog onzekerheden? 

 

Na deze training ben je onder meer in staat om:

  • Cliënten met een ODV adequaat te adviseren omtrent hoe een ODV in zijn algemeenheid vererft bij een overlijden voor ingangsdatum of voordat de gehele ODV is uitgekeerd;
  • Aan te geven welke flankerende maatregelen eventueel moeten worden genomen;
  • Bestaande onduidelijkheden rondom de ODV te herkennen en signaleren. 


Deze cursus is onderdeel van de PE à la Carte dagen.

Datum, tijd en locatie

14 november 2018 - 13:00
Wolfheze

Programma

14 november 2018

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor adviseurs met een dga-praktijk. 

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl