CURSUS

De dga wil emigreren: wat adviseer jij?

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25% korting

Jouw cliënt gaat emigreren of is al geëmigreerd. Om fiscale redenen blijft zijn bv in Nederland ingeschreven. Jij bent benoemd tot statutair directeur. Of een familielid is benoemd tot directeur. Het komt ook veel voor dat een cliënt vaak en langdurig in het buitenland verblijft, maar in Nederland blijft ingeschreven. In deze situaties moet je het verschil kennen tussen enerzijds ‘wonen’ en ‘verblijven’ en anderzijds kunnen bepalen waar de feitelijke leiding (de zetel) is gevestigd. De fiscale gevolgen voor jouw cliënt en zijn bv hangen hiervan af. In deze training behandelen we praktijkvoorbeelden van complexe situaties, waarin emigratie centraal staat. 


We gaan nader in op onder andere de volgende onderwerpen:

  • De conserverende aanslag inzake pensioen, lijfrente en aanmerkelijk belang;
  • De gebruikelijk loonregeling na emigratie;
  • De aftrek van buitenlandse hypotheekrente in Nederland na emigratie;
  • De TBS-regeling na emigratie;
  • De auto van de zaak na emigratie.


Het doel van deze training is om jou meer vertrouwd te maken met complexe situaties, waarbij emigratie een rol speelt. Na deze training ben je onder meer in staat om:

  • De problematiek van de conserverende aanslag op hoofdlijnen te volgen;
  • Te bepalen hoe de gebruikelijk loonregeling in Nederland wordt toegepast, afhankelijk van het land waarheen de cliënt is geëmigreerd;
  • De contouren van de aftrek van hypotheekrente na emigratie te schetsen.  


Deze cursus is onderdeel van de PE à la Carte dagen.

Datum, tijd en locatie

15 november 2018 - 09:00
Wolfheze

Programma

15 november 2018
09.00 uur  aanvang bijeenkomst

10.30 uur  pauze

10.45 uur  vervolg bijeenkomst

12.15 uur  einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder

Trainers

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor adviseurs die zelfstandig dga-cliënten adviseren, bij wie emigratie (mogelijk) aan de orde is of komt.    

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl