CURSUS

Kwaliteitscontrole AVG

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25% korting

Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moet jouw organisatie voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft veel impact op hoe jij persoonsgegevens bewaart, be- en verwerkt, beveiligt en gebruikt. Voldoe je niet aan de regels, dan dreigt er bovendien een fikse boete. In deze training leer je hoe je kunt toetsen of jouw organisatie AVG-proof is, en zo ja blijft en zo nee, kan worden.   

AVG-proof zijn of worden, vergt een gedegen voorbereiding. En je moet periodiek controleren of je nog steeds AVG compliance bent. In de training komen de volgende vragen en onderwerpen aan de orde:

  • Basisuitleg AVG doelstelling;
  • Is deze wet van toepassing op jouw klant?
  • Verplichtingen die de wet je oplegt;
  • Hoe controleer je of je de juiste maatregelen hebt genomen?
  • Uitleg ‘privacy control framework’.

 

In deze training leren wij je hoe je hoe je kunt toetsen of jouw eigen organisatie voldoet aan de AVG richtlijnen en of je de juiste maatregelen hebt genomen om AVG-proof te worden.


Deze cursus is onderdeel van de PE à la Carte dagen.

Datum, tijd en locatie

15 november 2018 - 13:00
Wolfheze

Programma

15 november 2018

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder

Trainers

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor accountantskantoren, administratiekantoren en tussenpersonen.

 

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl