CURSUS

Implementatie van de AVG bij accountantskantoren.. hoe dan?

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25%

Wat verandert er als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt? Vanaf die datum moet iedere organisatie voldoen aan de strenge privacywetgeving die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. De AVG heeft ook veel impact op hoe een accountantskantoor persoonsgegevens bewaart, be- en verwerkt, beveiligt en gebruikt. Deze training geeft je inzicht in de verplichtingen en de stappen die jouw kantoor moet doorlopen om AVG-proof te worden. Dat vergt een gedegen voorbereiding.


We behandelen de volgende onderwerpen en vragen:

  • Basisuitleg AVG doelstelling;
  • Is deze wet van toepassing op uw organisatie?
  • Verplichtingen die de wet jou oplegt;
  • Het 10-stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Welke stappen moet je doorlopen om AVG compliance te bereiken?
  • Waarmee en hoe begin je?

 

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen voor alle organisaties die iets met persoonsgegevens doen. Dat geldt met name ook voor administratie- en accountantskantoren. Na deze training heb je inzicht in de verplichtingen en de stappen die jouw organisatie moet doorlopen om AVG compliance te bereiken.


TIP: 
Volg deze cursus samen met de cursus: 'Hoe help jij jouw cliënten met de AVG?'. De cursus 'Hoe help jij jouw cliënten met de AVG?' wordt op 14 maart a.s. op dezelfde dag gegeven, zo bent u volledig op de hoogte en kunt u met de AVG uit de voeten. Klik hier om u tevens in te schrijven voor de cursus 'Hoe help jij jouw cliënten met de AVG?'.

Datum, tijd en locatie

03 april 2018 - 10:30
Bunnik

18 april 2018 - 11:30
Zwolle

23 april 2018 - 10:30
Bunnik

Programma

3 april 2018
23 april 2018

10.00 uur   ontvangst

10.30 uur   aanvang bijeenkomst

12.00 uur   pauze

12.30 uur   vervolg bijeenkomst

14.00 uur   einde
 

 

Programma

4 april 2018

15.00 uur  ontvangst

15.30 uur  aanvang bijeenkomst

17.00 uur  pauze

17.30 uur  vervolg bijeenkomst

19.00 uur  einde

 

Programma

18 april 2018

11.00 uur   ontvangst

11.30 uur   aanvang bijeenkomst 

13.00 uur   pauze

13.30 uur   vervolg bijeenkomst

15.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Trainers

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl