CURSUS

Het BTW-sportbesluit; grote financiƫle gevolgen of belastingvoordeel behouden?

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25%

Let op! Deze cursus is alleen relevant indien de wetgever - zoals aangekondigd - het sportbesluit per 1 januari 2019 wijzigt. Onderstaande cursusomschrijving gaat uit van publicatie van dit besluit voorafgaand aan de publicatie van de Belastingplannen 2019.

 

Per 1 januari 2019 wijzigt – naar verwachting - het btw-sportbesluit en wordt de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Dit heeft grote financiële gevolgen voor sportstichtingen en andere exploitanten van sportaccommodaties die op dit moment nog btw-plichtig zijn en het voordeel van btw-aftrek genieten.

Deze cursus bereidt je voor op de aanstaande wijzigingen en geeft aan hoe je jouw btw-voordeel kunt behouden. Je krijgt uitleg over alle btw-aspecten verbonden aan het exploiteren van sportaccommodaties.


Deze cursus is opgezet vanuit concrete praktijksituaties. We behandelen onder meer de volgende vragen:

  • Wat is de btw-positie van een sportvereniging en welke btw-voordelen zijn te behalen?
  • Hoe maak je gebruik van de btw-voordelen van het sportbesluit?
  • Welke concrete gevolgen hebben de nieuwe regels voor jou en jouw sportvereniging of -stichting?
  • Hoe behoud je de btw-voordelen na 1 januari 2019?

 

Na deze cursus ben je volledig op de hoogte van de nieuwe btw-regels per 1 januari 2019 rondom de exploitatie van sportaccommodaties en ben je in staat om:

  • De btw-positie van jouw sportvereniging of -stichting correct te bepalen;
  • De exploitatie van jouw sportaccommodatie btw-optimaal te organiseren;
  • De fiscale voordelen van het sportbesluit volledig te benutten.
Datum, tijd en locatie

21 november 2018 - 15:30
Bunnik

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde
 

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor bestuurders (penningmeesters) van sportverenigingen en -stichtingen, medewerkers financiële administratie, accountants, assistent-accountants en (fiscaal) adviseurs.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl