CURSUS

Voorbereiding collegiale toetsing (samenstellingspraktijk)

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

In deze cursus wordt ingegaan op de accountantsberoepsregelgeving rond kantoororganisatie en de uitvoering van samenstellingsopdrachten. Belangrijk is onder andere de inhoud van de recente NBA-handreiking 1136 betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten. Ook het door de toetsers te hanteren toetsingsformulier samenstellingsopdrachten komt natuurlijk langs en het verloop van een toetsingsdag.

  • Eisen kwaliteitsbeheersing op een accountantskantoor; inclusief de verschillen tussen kantoren met en zonder assurance-opdrachten; en de nieuwe aspecten die voortvloeien uit de nieuwe NV Kwaliteitssystemen;
  • Kader samenstelopdracht; verschil met assurance-opdrachten;
  • Effectief en efficiënt werken vanuit risico’s; het begrip materialiteit;
  • Verschil tussen ‘zuivere samenstellingsopdrachten’ en samenstellingswerkzaamheden die worden gecombineerd met het uitwerken van de kolommenbalans;
  • De vastleggingen (dossiervorming) van de fasen: opdrachtacceptatie en –continuatie, voorbereiding en planning, uitvoering, afronding samenstellingsopdracht;
  • Verschillen tussen de rollen assistent, reviewer/relatiebeheerder, accountant/tekenend vennoot en eventueel andere betrokken medewerkers;
  • Diverse bijzonderheden: datering, opdrachtbevestiging, cijferbeoordeling, dossierreview, bespreking cliënt, bevestiging bij de jaarrekening;
  • Doornemen van het door de toetsers te hanteren toetsingsformulier samenstellingsopdrachten;
  • Bijzonderheden rond samenstelling van SBR-kredietrapportages.

Na de training weet u hoe u zich kunt voorbereiden op een collegiale toetsing, maar u bent sowieso ook weer gewoon op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de (accountants)beroepsregelgeving rond kwaliteitsbeheersing en de ervaringen met recente toetsingen.

Datum, tijd en locatie

14 december 2017 - 15:30
Bunnik

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.30 uur   pauze (diner)

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor accountants en bestuurders van accountantspraktijken. De nadruk ligt op de samenstellingspraktijk.

BC: 4
NBA: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl