CURSUS

Bereid je voor op de nieuwe privacyregels bij arbeidsrelaties

Prijs: €320 / Fiscount kantoren 25%

Privacy en het beschermen van gegevens van werknemers zijn belangrijke thema's voor werkgevers in 2018. Belangrijk wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Je moet je hier nu al op voorbereiden. De juiste omgang van werkgevers met de privacy en de gegevens van werknemers wordt van groot belang. Een onjuiste omgang hiermee kan namelijk leiden tot problemen in de arbeidsverhoudingen en tot imagoschade. Maar ook de boetes zijn niet mals, zo blijkt uit de verordening.


Tijdens deze cursus passeren de volgende punten de revue:

  • De gegevens van de sollicitant en screening;
  • Wat mag er in een dossier zitten en wat zijn de rechten van werknemers t.a.v. hun dossier;
  • Het verstrekken van gegevens aan andere ondernemingen;
  • Privacy en zieke werknemers;
  • Cameratoezicht, het maken van geluidsopnames, e-mailtoezicht en medewerkers volgen (tracking systemen);
  • Datalekken veroorzaakt door medewerkers of waarbij medewerkersgegevens betrokken zijn;
  • De rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en de boetebevoegdheid;
  • Hoe zit het met onrechtmatig verkregen bewijs in een ontslagzaak?

 

Je doorziet het belang van privacy & informatiebeveiliging in jouw organisatie.

 
Datum, tijd en locatie

27 maart 2018 - 15:30
Zwolle

12 april 2018 - 15:30
Bunnik

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

17.30 uur   vervolg bijeenkomst

19.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

 

Doelgroep

Medewerkers loonadministratie, personeelsfunctionarissen en iedereen die te maken krijgt met de nieuwe privacyregels.

BC: 3
NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl