CURSUS

Fiscale agrarische actualiteiten

Prijs: €310 / Fiscount kantoren 25% korting

De Hoge Raad staat eenzijdig onbelast herwaarderen naar WEVAB waarde van landbouwgrond op grond van een stelselwijziging niet toe. Bovendien moet bij inbreng van cultuurgrond tegen WEVAB waarde in een samenwerkingsverband waarop in het verleden een vervangingsreserve is afgeboekt, een gedeelte van de boekwinst in de fiscale winst worden opgenomen. Wanneer is onbelast herwaarderen van cultuurgrond en ondergrond agrarische bedrijfsgebouwen dan wel mogelijk? Het antwoord hierop en de volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan de orde.

Aan de hand van rechterlijke uitspraken en praktijkvoorbeelden passeren de volgende onderwerpen de revue:

  • Het hanteren van het begrip agrarische waarde bij bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer
  • De fiscale gevolgen van de stoppersregeling binnen de melkveehouderij
  • Wat betekent de goedkeuring van de Fosfaatwet door de 1e Kamer voor de fiscale praktijk?
  • Aandachtspunten bij de toepassing van de landbouwvrijstelling bij staking van het agrarisch bedrijf.
  • Subsidieregeling in de agrarische sector.
  • Aandachtspunten over de op 4 mei 2017 gepubliceerde rekenmodule bedrijfsopvolging 2016  

Na afloop van deze cursus bent u weer bij met de recente fiscale actualiteiten en rechtspraak binnen de agrarische adviespraktijk.

Datum, tijd en locatie

Programma

15.00 uur   ontvangst

15.30 uur   aanvang bijeenkomst

17.30 uur   pauze

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

 

Doelgroep

Adviseurs die werkzaam zijn binnen de fiscaal agrarische adviespraktijk 

BC: 4
NBA: 4
NOAB: 4
RB Fiscaal : 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl