CURSUS

Fiscaal-agrarische actualiteiten 2018

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar in snel tempo op. Vanaf 2018 zijn agrariërs gewone btw-ondernemers en is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De agrarische sector is bovendien actief als het gaat om het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op daken of de aanleg van zonneparken. Als het gaat over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen komt de vraag op of wel tot sloop hiervan moet worden overgegaan. Ook de onbelaste herwaardering van landbouwgronden blijft een actueel thema, waaraan fiscale risico’s zijn verbonden. Al deze ontwikkelingen komen in deze training aan de orde. 


Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de volgende aandachtspunten en vraagstukken behandeld:

  • De fiscale belemmeringen bij de sloop van agrarische opstallen in verband met deelname aan de rood voor roodregeling;
  • De fiscale voor- en nadelen bij aan- en verkoop van fosfaatrechten;
  • Fiscale faciliteiten bij zonnepanelen op boerderijdaken;
  • Inspelen op een aanstaande asbestsanering;
  • Standpuntbepalingen van de staatssecretaris bij de herwaardering van landbouwgrond; 
  • De gevolgen voor de agrosector in verband met de afschaffing van de landbouwregeling in de btw;
  • Van belang zijnde fiscale rechtspraak over agrokwesties.

 

Na deze training ben je op de hoogte van de fiscale agrarische ontwikkelingen in 2018 en ben je in staat jouw agrarische relaties hierover te adviseren en te begeleiden.       

Datum, tijd en locatie

20 september 2018 - 15:00
Eindhoven

27 september 2018 - 15:00
Zwolle

02 oktober 2018 - 15:00
Bunnik

Programma

14.30 uur   ontvangst

15.00 uur   aanvang bijeenkomst

17.00 uur   pauze

18.00 uur   vervolg bijeenkomst

20.00 uur   einde

 

Fiscount | Incompany

lees verder  

 

Doelgroep

Financiële en fiscale adviseurs werkzaam voor agrarische relaties.

 

NBA: 4
NOAB: 4
RB Fiscaal : 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl