CURSUS

Hoe overleef ik... een toetsing?

Prijs: €365 / Fiscount kantoren 25%

Een collegiale toetsing is een spannende aangelegenheid. Maar als je je goed voorbereid, neem je veel van die spanning bij voorbaat weg.
Met de cursus accountantsberoepsregelgeving rond kantoororganisatie en de uitvoering van (vooral) samenstellingsopdrachten, weet je precies hoe je je op een toetsing kunt voorbereiden. De cursus gaat met name in op de recente NBA-handreiking 1136 betreffende Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten. 
Ook komen langs het toetsingsformulier samenstellingsopdrachten dat toetsers hanteren en het verloop van een toetsingsdag.


Wat gaan we doen en wat komt aan de orde?

  • Eisen kwaliteitsbeheersing op een accountantskantoor (op basis van de nieuwe NV Kwaliteitssystemen); inclusief de verschillen tussen grote en kleine kantoren en kantoren met en zonder assurance-opdrachten;
  • Kader samenstelopdracht: verschil met assurance-opdrachten;
  • Effectief en efficiënt werken vanuit risico’s: het begrip materialiteit;
  • Verschil tussen ‘zuivere samenstellingsopdrachten’ en samenstellingswerkzaamheden die worden gecombineerd met het uitwerken van de kolommenbalans;
  • Vastleggingen (dossiervorming) van de fasen: opdrachtacceptatie en –continuatie, voorbereiding en planning, uitvoering, afronding samenstellingsopdracht;
  • Verschillen tussen de rollen assistent, reviewer/relatiebeheerder, accountant/tekenend vennoot en eventueel andere betrokken medewerkers;
  • Diverse bijzonderheden: datering, opdrachtbevestiging, cijferbeoordeling, dossierreview, bespreking cliënt, bevestiging bij de jaarrekening;
  • Bijzonderheden rond samenstelling van SBR-kredietrapportages;
  • Doornemen van het toetsingsformulier samenstellingsopdrachten dat toetsers hanteren.


Na de training weet je hoe je je kunt voorbereiden op een collegiale toetsing, maar je bent daarnaast sowieso weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de (accountants)beroepsregelgeving rond kwaliteitsbeheersing en de ervaringen met recente toetsingen.

Datum, tijd en locatie

28 november 2018 - 15:00
Zwolle

Programma

14.30 uur  ontvangst

15.00 uur  aanvang bijeenkomst

17.00 uur  pauze

18.00 uur  vervolg bijeenkomst

20.00 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor accountants en bestuurders van accountantspraktijken. De nadruk ligt op de samenstellingspraktijk.

NBA: 4
NOAB: 4
RB Algemeen: 4
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl