CURSUS

De (levens)executeur

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting

Het afwikkelen van een nalatenschap is niet altijd even eenvoudig. Vooral als het grote vermogens en/of ingewikkelde familierelaties betreft. Het benoemen van een executeur biedt dan uitkomst. En heeft u (of uw cliënt) er weleens bij stilgestaan wie de belangen kan en mag behartigen als u (of uw cliënt) dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct? Centraal in deze training staan allerlei aspecten rondom de positie van een executeur in een nalatenschap. Daarnaast wordt ingegaan op het belang en bevoegdheden bij een levenstestament.

  • Wie benoem je tot executeur?
  • Wat zijn de taken van de executeur?
  • Welke bevoegdheden ken je toe aan de executeur? (de 1-, 2-, of 3-sterrenexecuteur)
  • Welke rol heeft de executeur bij beneficiaire aanvaarding of een negatieve nalatenschap?
  • Rekening en verantwoording door de executeur;
  • Wat is een levenstestament?
  • Waarom maak je een levenstestament?
  • Wie benoem je tot levensexecuteur/gevolmachtigde?
  • Welke bevoegdheden ken je toe aan de levensexecuteur?
  • Het toezicht op de levensexecuteur/gevolmachtigde.

Na deze training weet u wat de positie van de executeur in een nalatenschap is en wat u/ uw cliënt kunt regelen in een levenstestament.

Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur   aanvang bijeenkomst

14.30 uur   pauze

14.45 uur   vervolg bijeenkomst

16.15 uur   einde 

 

Fiscount | Incompany

lees verder

Trainers

Doelgroep

Adviseurs die vragen krijgen bij afwikkelingen van nalatenschappen, benoemd zijn als executeur, boedelgevolmachtigde of (levens)executeur of hun cliënten daarover adviseren.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Algemeen: 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl