CURSUS

Echtscheiding en ondernemer / dga; de fiscale en pensioenrechtelijke gevolgen

Prijs: €315 / Fiscount kantoren 25% korting
Uw cliënt gaat scheiden. Is hij/zij ondernemer of dga, dan kan dit aanzienlijke (fiscale) gevolgen voor de onderneming met zich meebrengen. Er zijn diverse mogelijkheden om de onderneming of de aandelen fiscaal geruisloos bij de voortzetter te krijgen. Ook de verdeling van pensioen- en lijfrenteaanspraken moet worden geregeld. Daar gelden wettelijk voorgeschreven regels voor; maar daar mag wel van worden afgeweken. Tijdens deze cursus wordt u aan de hand van praktijk- en rekenvoorbeelden door het labyrint van regels geleid. 

De fiscale gevolgen van een echtscheiding voor de ondernemer/ dga worden aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden in kaart gebracht. De volgende onderwerpen passeren onder meer de revue:

  • vermogensetikettering en de invloed van huwelijkse voorwaarden daarop;
  • kan de rente over een verrekenschuld wel als ondernemingskosten worden meegenomen?
  • Welke advieskosten met betrekking tot de echtscheiding in de onderneming komen in aftrek?
  • Welke van de vier mogelijkheden om een uitkoopsom te financieren is voor uw cliënt de beste?
  • Hoe voorkomt u dat de geruisloze doorschuiving van aandelen door tijdsverloop onmogelijk wordt?

 

De verdeling van pensioen- en lijfrenteaanspraken wordt toegelicht met behulp van een aantal rekenvoorbeelden. Aan de orde komen:

  • Wat zijn de wettelijke regels voor pensioenverdeling en welke alternatieven heeft u?
  • Moet het aandeel van de ex-partner verplicht worden afgestort?
  • Wat zijn gevolgen van pensioenverdeling voor de jaarrekening van de BV?
  • Wanneer is er sprake van verrekening en hoe verwerkt u de uitkomsten ervan in de IB-aangifte?
  • Hoe moet een lijfrente worden verdeeld?

 

Na afloop van deze cursus kunt u uw weg vinden in het labyrint van regeltjes waardoor uw cliënt een op maat gesneden advies krijgt.

Datum, tijd en locatie

Programma

13.00 uur  aanvang bijeenkomst

14.30 uur  pauze

14.45 uur  vervolg bijeenkomst

16.15 uur  einde

 

Fiscount incompany

lees meer

 

DOELGROEP

Medewerkers die cliënten adviseren op het punt van echtscheiding.

NBA: 3
NOAB: 3
RB Fiscaal : 3
JANTINE DE BOER
MEDEWERKSTER EDUCATIE
Heeft u vragen over deze of andere trainingen? Bel mij via (038) 456 19 08 en ik zal uw vraag direct beantwoorden. U kunt uw vraag ook e-mailen naar educatie@fiscount.nl