Start geschillencommissie rentederivaten mkb

Heeft u cliënten die in aanmerking komen voor compensatie in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten? Weet dan dat er een onafhankelijke geschillencommissie rentederivaten mkb van start is gegaan. Ondernemers die van hun bank een compensatievoorstel hebben gehad en het daar niet mee eens zijn, kunnen bij deze commissie een klacht indienen. De commissie beoordeelt of de klacht terecht is. De uitspraak is bindend voor de bank en uw cliënt. Een zaak aan de geschillencommissie voorleggen kost € 250. Krijgt uw cliënt gelijk? Dan betaalt de bank deze kosten. De klachten kunnen alleen de compensatieregeling betreffen.

Lees meer