Ondanks slechte financiƫle positie toch revisierente

Een belastingplichtige koopt in 2012 zijn lijfrente af. Omdat hij in een slechte financiƫle positie verkeert, vindt hij de opgelegde revisierente niet terecht. Hij vergelijkt zijn positie met die van langdurig arbeidsongeschikten. Deze mogen sinds 2015 (!) onder voorwaarden hun lijfrente afkopen, zonder dat daarbij revisierente wordt geheven. De rechter gaat niet mee in dit standpunt van de belastingplichtige; de revisierente is terecht. Temeer omdat de belastingplichtige geen feiten heeft gesteld op grond waarvan er sprake zou zijn van een onevenredig zware last ten opzichte van anderen aan wie ook revisierente in rekening is gebracht.

Lees meer