Kleine ondernemer niet gelijk aan consument

Een zzp’er gaat met een internetdienstverlener een overeenkomst aan, waarin een beding staat over een opzeggingsvergoeding. De zzp’er moet bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst een vergoeding betalen van 40% van de nog niet vervallen maandelijkse betaaltermijnen. Als deze situatie zich voordoet, beroept de internetdienstverlener zich op het beding en vordert de opzeggingsvergoeding. De zzp’er vindt dat hij als kleine ondernemer dezelfde rechtsbescherming dient te krijgen als een consument. Hij vindt het beding daarom onredelijk bezwarend en vernietigbaar. Het Hof geeft hem geen gelijk.

Lees meer