Toestemming echtgenote voor borgstelling niet nodig

Een man en een vrouw zijn gehuwd. De man richt een BV op, waarbij hij en zijn vrouw via holdings bestuurder en aandeelhouder zijn. De BV sluit met een bank een financieringsovereenkomst om te investeren in de op te richten BV. Daarbij bedingt de bank een borgtocht, maar die wordt niet ondertekend door de vrouw. Wanneer de BV en de holdings failliet gaan, beroept de bank zich op de borgstelling. Terecht, oordeelt Hof Den Bosch. De toestemming is niet nodig, omdat de rechtshandeling waarvoor de borgtocht is verstrekt (het sluiten van financieringsovereenkomst tussen de bank en de BV), behoort tot normale bedrijfsuitoefening van de BV.

Lees meer