Nieuw besluit toepassing verlaagd btw-tarief

Het besluit over de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet OB is geactualiseerd. Deze tabel vermeldt de goederen en diensten die vallen onder het verlaagde btw-tarief (6%). Er zijn enkele tekstuele wijzigingen en inhoudelijke aanwijzingen opgenomen. Zo is het begrip geneesmiddelen in post a 6 aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad uit november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2560, doorklik maken). Ook is post b 3 (geven van gelegenheid tot sportbeoefening) uitgebreid voor de bridgesport en bowlen. Post b 8 (het schilderen en stukadoren van woningen) wordt nader toegelicht. Het geactualiseerde besluit is op 9 september jl. in werking getreden.

Lees meer