Aanzienlijk minder verplichte toelichtingen kleine rechtspersonen

Sinds vele jaren brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving de gezaghebbende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit. De RJ heeft als doel de wet- en regelgeving (vooral Titel 9 BW 2) overzichtelijk en toegankelijk te maken. Daarbij heeft de RJ het 'getrouw beeld-vereiste' van jaarrekeningen altijd centraal gesteld. Met name voor kleine rechtspersonen resulteerde dit in diverse toelichtingsvereisten, die verder gingen dan de vereisten die specifiek werden voorgeschreven door de wet. Dat wordt nu teruggedraaid.

Lees meer