Materialiteit laat zich niet uitsluitend vangen in een bedrag

Bij het bepalen van de materialiteit wordt geprobeerd om de grens te vinden tussen relevante en irrelevante informatie voor gebruikers. Met andere woorden: welke informatie zou invloed kunnen hebben op de beslissingen die gebruikers kunnen nemen op basis van een bepaald overzicht of andersoortig document? Vaak wordt gesproken over de materialiteitsberekening in plaats van de materialiteitsbepaling, maar dat suggereert ten onrechte dat materialiteit altijd te vangen is in een bepaald bedrag. Er spelen ook kwalitatieve aspecten mee. Bijvoorbeeld: wanneer aan een bepaalde partij zekerheden zijn gegeven, is dat relevante informatie voor andere schuldeisers.

Lees meer