Het familiestatuut (5): voor wie is het familiestatuut?

Het familiestatuut wordt primair opgemaakt voor de drie belangrijkste stakeholders: eigenaren, bestuurders en familieleden. Vaak wordt gedacht dat een statuut alleen iets is voor grote of middelgrote bedrijven. Ten onrechte. Zodra er een of meerdere personen zijn die meer dan één pet op hebben – en/of wanneer er sprake is van een familielid met een (toekomstig) belang, maar die niet werkzaam is in de onderneming – komt een familiestatuut al in beeld. Bij kleinere bedrijven blijft zo’n statuut vaak beperkt tot een goed werkbaar document van enkele A4’tjes. Met kleinere bedrijven hebben we het dan grofweg over 98% van alle bedrijven in Nederland die minder dan 10 werknemers tellen.

Lees meer