Inspecteur mag opleiding niet toetsen aan Wet educatie beroepsonderwijs

Een werkgever moet nagaan of een opleiding in het Crebo-register staat vermeld. Is dat het geval, dan mag hij ervan uitgaan dat de beroepspraktijkvorming deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg. De inspecteur mag dan niet meer nagaan of de opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). Als de opleiding bovendien is afgerond met een certificaat of diploma, is dat voldoende bewijs dat de werknemer de beroepspraktijkvorming heeft gevolgd. Tenzij de inspecteur het tegendeel bewijst. De Hoge Raad heeft dat op 22 september 2017 in meerdere uitspraken bevestigd.

Lees meer