Eigenrisicodragers ZW krijgen ook arboverplichtingen voor ex-werknemers

Als een werkgever eigenrisicodrager voor de ZW is, draagt hij het risico van betaling van ZW-uitkeringen aan ex-werknemers. Bijvoorbeeld na afloop van een contract of bij zieke uitzendkrachten. Omdat het dienstverband is beëindigd, zijn diverse arboverplichtingen (zie de ‘lees meer’) niet van toepassing tussen de werkgever, eigenrisicodrager ZW en de ex-werknemer. Minister Asscher heeft echter op 14 september 2017 met een Nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2018 voorgesteld om deze arboverplichtingen, met name ook de contractuele verplichtingen, nu ook te laten gelden tussen eigenrisicodragers ZW en ex-werknemers.

Lees meer