Directeur in privé hoofdelijk aansprakelijk voor schadevergoeding aan werknemer

Een werknemer is in dienst bij een BV, maar voert vooral privé werkzaamheden uit voor de directeur. Dit blijkt ook uit de omschrijving van de werkzaamheden in de arbeidsovereenkomst. Bij een val van het dak loopt de werknemer zwaar letsel op. De rechtbank oordeelt dat tussen de directeur in privé en de werknemer ook sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat het loon door de BV werd betaald, is niet relevant. De fiscale motieven om een arbeidsovereenkomst te sluiten met de BV behoren de rechtspositie van de werknemer niet te benadelen. Om die reden wordt niet alleen de rechtspersoon maar ook de directeur in privé hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de aan de werknemer te betalen schadevergoeding. Er is namelijk onvoldoende zorg geboden voor een veilige werkomgeving.

Lees meer