30 jaar later…alsnog een claim inzake opgebouwde pensioenrechten

Een man en een vrouw zijn van elkaar gescheiden in 1986. Sinds 2009 ontvangt de man pensioenuitkeringen. De vrouw claimt na dertig jaar alsnog de verdeling van de door de man opgebouwde pensioenrechten. Ten tijde van de scheiding zijn daar volgens haar namelijk geen afspraken over gemaakt. Ook in de (nog) beschikbare documenten wordt niet gesproken over de verdeling van het pensioen. De man is niet in staat om het tegendeel te bewijzen. De rechter oordeelt dat de vrouw alsnog recht heeft op verdeling. De in de periode 2009-2016 uitgekeerde bedragen hoeven echter niet alsnog te worden verdeeld.

Lees meer