Gerechtvaardigd vertrouwen in bedrag pensioenuitkering

Een werknemer krijgt van het pensioenfonds (PMT) een opgave van pensioenuitkeringen die hij ontvangt bij pensionering. De vermelde bedragen hierop zijn echter te hoog berekend. De werknemer neemt op basis van deze cijfers ontslag en gaat met pensioen. Een halfjaar later meldt PMT dat de bedragen onjuist waren en verlaagt de uitkering. De rechter oordeelt dat de opgave een aanbod aan de werknemer inhield, ook al week de uitkering af van hetgeen op basis van het pensioenreglement had moeten worden uitgekeerd. Daar komt nog bij dat de werknemer een leek is op pensioengebied; hij mocht dus vertrouwen op de juistheid van de opgave.

Lees meer