Afkoop kleine pensioenen belast

Een man ontvangt in 2013 een bedrag van € 19.000. Dit bedrag had betrekking op de afkoop van een vijftal ‘kleine pensioenen’ (minder dan € 467,89 uitkering per jaar). De man had deze € 19.000 niet vermeld in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur corrigeert de aangifte. Naar het oordeel van de rechter is deze correctie terecht, ondanks het feit dat de afkoop zonder medewerking van de man heeft plaatsgevonden. Ook de stelling dat de afkoopsommen slechts een ‘papieren inkomen’ vormen, vindt geen genade; de bedragen zijn immers daadwerkelijk ontvangen.

Lees meer